Gerelateerd aan Johannes 18:1-11

Gerelateerd aan Johannes 18:1

Mattheüs 26:36

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Markus 14:32

Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’
Gerelateerd aan Johannes 18:1

2 Samuel 15:23

Het volk jammerde luidkeels terwijl het leger voorbijtrok. Toen de koning de Kidron overstak en het leger de weg naar de woestijn insloeg,
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Johannes 18:26

Maar een van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?’
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Lukas 22:39

Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Jeremia 31:40

Hij zal om de vallei lopen waar de doden worden begraven en de as wordt uitgestrooid, en verder om alle akkers tot aan het Kidrondal. Van daar loopt hij naar de hoek van de Paardenpoort in het oosten. Heel dit gebied zal aan de HEER zijn gewijd, en Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest.’
Gerelateerd aan Johannes 18:1

1 Koningen 15:13

Zijn grootmoeder Maächa ontnam hij zelfs haar koninklijke titel, omdat ze een aanstootgevend beeld van Asjera had laten maken. Het beeld hakte hij in stukken en hij verbrandde het in de bedding van de Kidron.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

2 Koningen 23:12

Hij liet de altaren afbreken die de koningen van Juda op het dak van het bovenvertrek van Achaz hadden geplaatst, en ook de altaren die Manasse op de beide voorhoven van de tempel had laten maken. Het puin liet hij zo snel mogelijk afvoeren en in de bedding van de Kidron storten.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

2 Koningen 23:6

Hij liet de Asjerapaal uit de tempel van de HEER verwijderen en buiten de stad brengen, naar de bedding van de Kidron. Daar werd hij verbrand, en de resten werden verpulverd en over de begraafplaats van het gewone volk uitgestrooid.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

2 Kronieken 30:14

Eerst verwijderden ze de altaren die in Jeruzalem stonden, ook alle reukofferaltaren, en gooiden die in de bedding van de Kidron.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

2 Kronieken 15:16

Asa ging zelfs zo ver dat hij zijn grootmoeder Maächa haar koninklijke titel ontnam, omdat ze een aanstootgevend beeld van Asjera had laten maken. Het beeld hakte hij in stukken, en hij verpulverde de resten en verbrandde die in de bedding van de Kidron.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Johannes 14:31

maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Johannes 13:31

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Johannes 14:1

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Mattheüs 26:30

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Genesis 2:15

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Markus 14:26

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Gerelateerd aan Johannes 18:1

Genesis 3:23

Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen.
Gerelateerd aan Johannes 18:2

Lukas 21:37

Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar ‘s avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg.
Gerelateerd aan Johannes 18:2

Lukas 22:39

Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem.
1
2
3
4
5
6
Volgende