Johannes 13:31

NBV

31Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.

SV

31Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt.

KJV

31Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.