Gerelateerd aan Johannes 14

Gerelateerd aan Johannes 14:1

Jesaja 26:3

De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Johannes 16:22

Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Jesaja 12:2

God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Psalmen 42:5

(42:6) Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Johannes 6:40

Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Johannes 12:44

Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft,
Gerelateerd aan Johannes 14:1

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

1 Petrus 1:21

Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Efeze 3:14

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Psalmen 43:5

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Hebreeën 12:12

Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën,
Gerelateerd aan Johannes 14:1

1 Thessalonicensen 3:3

zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

2 Korinthe 4:8

We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Efeze 1:12

om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Jesaja 43:1

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Gerelateerd aan Johannes 14:1

2 Thessalonicensen 2:2

verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

1 Johannes 2:23

Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Johannes 13:19

Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben.
Gerelateerd aan Johannes 14:1

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
1
2
3
4
5
6
7
Volgende