1 Petrus 1:21

NBV

21Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

SV

21Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

KJV

21Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.