Gerelateerd aan Job 18:14

Gerelateerd aan Job 18:14

Spreuken 14:32

Een goddeloze gaat door zijn slechtheid ten onder, een rechtvaardige vindt als hij sterft een schuilplaats.
Gerelateerd aan Job 18:14

Job 41:34

(41:26) Op al wat hoog is kijkt hij neer, hij is de koning van alle trotse dieren.'
Gerelateerd aan Job 18:14

Job 11:20

Maar de ogen van de goddelozen doven, zij vinden nergens meer een toevlucht; hun enige vooruitzicht is de dood.'
Gerelateerd aan Job 18:14

Job 8:14

Herfstdraad-daarop verlaat hij zich, een huis van spinrag is zijn toevlucht.
Gerelateerd aan Job 18:14

Job 8:22

Hen die je haten zal hij met schande overladen, de huizen van de goddelozen worden weggevaagd.'
Gerelateerd aan Job 18:14

1 Korinthe 15:55

Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?'
Gerelateerd aan Job 18:14

Psalmen 55:4

(55:5) Mijn hart krimpt in mijn binnenste, doodsangst heeft mij bevangen,
Gerelateerd aan Job 18:14

Job 24:17

Het diepste duister is voor hen als de ochtend-ze zijn met zijn verschrikkingen vertrouwd.
Gerelateerd aan Job 18:14

Psalmen 112:10

Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, ze verbijten zich en verliezen de moed, al hun plannen gaan op in rook.
Gerelateerd aan Job 18:14

Hebreeën 2:15

en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.
Gerelateerd aan Job 18:14

Spreuken 10:28

Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.
Gerelateerd aan Job 18:14

Mattheüs 7:26

En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.