Spreuken 14:32

NBV

32Een goddeloze gaat door zijn slechtheid ten onder, een rechtvaardige vindt als hij sterft een schuilplaats.

SV

32De goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad; maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood.

KJV

32The wicked is driven away in his wickedness: but the righteous hath hope in his death.