Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Jesaja 42:5

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren:
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Psalmen 115:16

De hemel is de hemel van de HEER, de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Genesis 1:2

De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Ezechiel 36:10

Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhopen weer worden opgebouwd.
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Genesis 1:26

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Jesaja 45:12

Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep; mijn handen hebben de hemel uitgespannen, ik riep het sterrenleger te voorschijn.
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Genesis 1:28

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Jeremia 10:12

Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht-
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Jeremia 51:15

Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht-
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Genesis 9:1

Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.
Gerelateerd aan Jesaja 45:18

Jesaja 45:5

Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende.