Genesis 9:1

NBV

1Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.

SV

1En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!

KJV

1And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.