Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Jesaja 43:21

Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Efeze 1:12

om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Romeinen 9:23

En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Johannes 15:8

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Jesaja 62:2

Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Jesaja 56:5

hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Jesaja 43:1

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Psalmen 100:3

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Jesaja 29:23

Want wanneer zijn kinderen zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij eerbied hebben voor mijn naam, de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Jesaja 63:19

Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Jesaja 48:11

Omwille van mijzelf doe ik dit, omwille van mijzelf, want hoe zou mijn naam ontwijd kunnen worden! Ik deel mijn majesteit niet met een ander.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Psalmen 50:23

wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.'
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Psalmen 95:6

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Galaten 6:15

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Titus 3:5

en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Handelingen 11:26

en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Jeremia 33:16

Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.
Gerelateerd aan Jesaja 43:7

Efeze 1:6

tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
1
2
Volgende