Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Romeinen 11:33

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Psalmen 147:5

Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Jesaja 40:21

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Filippensen 1:6

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Jesaja 55:8

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen-spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

1 Korinthe 2:16

Er staat immers geschreven: 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

1 Korinthe 6:19

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Lukas 24:25

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Johannes 14:9

Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

1 Korinthe 6:9

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Markus 8:17

Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers?
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Jeremia 4:22

De HEER zegt: ‘Dwaas is mijn volk, het is met mij niet vertrouwd. Het zijn kinderen zonder verstand, inzicht hebben ze niet. Zij zijn wel wijs, maar in het kwaad; tot het goede zijn ze niet in staat.’
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Markus 16:14

Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Psalmen 139:6

Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Jesaja 57:15

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid-heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Jesaja 45:22

Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Hebreeën 9:14

hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Psalmen 138:8

De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Johannes 5:17

Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’
Gerelateerd aan Jesaja 40:28

Handelingen 13:47

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’
1
2
Volgende