Gerelateerd aan Jeremia 36:23-24

Gerelateerd aan Jeremia 36:23

1 Koningen 22:8

De koning van Israël antwoordde: 'Er is nog wel iemand die de HEER voor ons zou kunnen raadplegen. Maar ik heb een hekel aan hem. Hij heeft nog nooit iets goeds over mij geprofeteerd, alleen maar onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla.' 'Zegt u dat toch niet!' zei Josafat.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Jesaja 5:18

Wee degenen die de straf naar zich toe halen met de touwen van onrecht, en de zonde met de dissel van een wagen;
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Spreuken 1:30

Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Spreuken 13:13

Wie een gebod veracht, zal daarvoor de prijs betalen, wie het in acht neemt, wordt beloond.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Jesaja 28:14

Daarom, hoor de woorden van de HEER, jullie spotters, leiders van het volk van Jeruzalem.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Spreuken 19:21

Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Spreuken 21:30

Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

1 Koningen 22:27

Zeg tegen hen dat ze hem in de gevangenis moeten opsluiten en op water en brood moeten zetten totdat ik behouden ben teruggekeerd.'
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Jeremia 36:29

Zeg tegen hem: Dit zegt de HEER: Je hebt de rol verbrand en Jeremia verweten daarin te hebben geschreven dat de koning van Babylonië dit land zal binnenvallen, dat hij het zal verwoesten en de mensen en dieren zal uitroeien.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Psalmen 50:17

Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden schuif je ter zijde.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Spreuken 29:1

Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Jesaja 28:17

Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Spreuken 5:12

'Waarom heb ik wat mij is geleerd verworpen? Elke waarschuwing heb ik veracht.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Deuteronomium 29:19

(29:18) Mocht zo iemand bij het horen van de vervloekingen menen: Als ik mijn eigen koppige hart volg zal het me evengoed voor de wind gaan, en zichzelf daarmee geruststellen, dan zet hij alles wat hij is en heeft op het spel.
Gerelateerd aan Jeremia 36:23

Openbaring 22:19

en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
Gerelateerd aan Jeremia 36:24

Jeremia 36:16

Toen ze alles gehoord hadden, keken ze elkaar verbijsterd aan. ‘Dit moeten we de koning melden, ‘zeiden ze tegen Baruch.
Gerelateerd aan Jeremia 36:24

Psalmen 36:1

Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de HEER. (36:2) De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart- angst voor God kent hij niet.
Gerelateerd aan Jeremia 36:24

1 Koningen 21:27

Bij het horen van deze woorden scheurde Achab zijn kleren. Hij trok een boetekleed aan, dat hij op zijn blote lijf droeg en waarin hij ook sliep. Hij vastte en gedroeg zich ook verder zeer berouwvol.
Gerelateerd aan Jeremia 36:24

Jesaja 36:22

Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Hizkia om hem de woorden van de rabsake over te brengen.
Gerelateerd aan Jeremia 36:24

Psalmen 64:5

(64:6) Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val, en zeggen: 'Wie zou het zien?'
1
2
Volgende