Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Hebreeën 13:7

Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Hebreeën 10:36

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

1 Johannes 2:25

En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Hebreeën 5:11

Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Spreuken 24:30

Ik liep over het veld van een luiaard, door de wijngaard van een dwaas.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Jeremia 6:16

Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Spreuken 18:9

Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Openbaring 13:10

Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Hebreeën 1:14

Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Lukas 20:37

Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Hooglied 1:8

Als je mij niet vinden kunt, mooiste van alle vrouwen, volg dan het spoor van de kudde, weid je geiten waar de herders schuilen.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Jakobus 1:3

Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Romeinen 2:7

Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Hebreeën 6:15

En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Spreuken 12:24

Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

2 Petrus 1:10

Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Mattheüs 25:26

Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Jakobus 5:10

Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

1 Thessalonicensen 1:3

en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:12

Hebreeën 11:8

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.
1
2
Volgende