Hebreeën 6:15

SV

15En alzo, lankmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen.

KJV

15And so, after he had patiently endured, he obtained the promise.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.