Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Gerelateerd aan Handelingen 20:35

2 Korinthe 9:6

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Spreuken 19:17

Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Hebreeën 13:16

En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Jesaja 58:7

Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Lukas 14:12

Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Mattheüs 10:8

Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

1 Thessalonicensen 5:14

Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

2 Korinthe 8:9

Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Mattheüs 25:34

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Hebreeën 12:12

Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën,
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Handelingen 20:20

U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Romeinen 15:1

Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Jesaja 35:3

Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Handelingen 20:27

ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Hebreeën 13:3

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Filippensen 4:17

Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Jesaja 32:8

Maar een edel mens zint op edele daden, hij zet zich in voor al wat edel is.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

Efeze 4:28

Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

2 Korinthe 11:9

Maar tijdens mijn verblijf bij u heb ik niemand om hulp gevraagd toen ik in geldnood kwam; het zijn de broeders uit Macedonië geweest die me hebben geholpen. Ik heb er altijd voor gewaakt u iets te kosten, en zal dat blijven doen.
Gerelateerd aan Handelingen 20:35

2 Korinthe 11:12

Ik zal mijn werk op dezelfde manier blijven doen om die apostelen de kans te ontnemen met hun gewichtigdoenerij dezelfde roem te oogsten als wij.
1
2
Volgende