1 Thessalonicensen 5:14

NBV

14Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben.

SV

14En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.

KJV

14Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.