Gerelateerd aan Genesis 2:7

Gerelateerd aan Genesis 2:7

Prediker 12:7

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Job 33:4

De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

1 Korinthe 15:45

Zo staat er ook geschreven: 'De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.' Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Jesaja 64:8

Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Handelingen 17:25

Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Job 27:3

Zolang het leven in mij ademt, zolang Gods geest mij nog doortrekt,
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Psalmen 103:14

Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

1 Korinthe 15:47

De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Genesis 7:22

Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Romeinen 9:20

Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: 'Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?'
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Genesis 3:23

Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Psalmen 100:3

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Zacharia 12:1

Profetie. De woorden van de HEER over Israël. Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven:
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Jesaja 2:22

Schenk de mens niet langer aandacht. Wat is hij zonder adem in zijn neus? Wat heeft hij te betekenen?
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Numeri 16:22

Hierop wierpen ze zich ter aarde en zeiden: 'God, u die al wat leeft de levensadem schenkt, als ‚‚n mens zondigt, laat u uw toorn dan op het hele volk neerkomen?'
Gerelateerd aan Genesis 2:7

2 Korinthe 5:1

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Johannes 20:22

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Prediker 3:20

Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.
Gerelateerd aan Genesis 2:7

Hebreeën 12:9

Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?
1
2
Volgende