Jesaja 64:8

NBV

8Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?

SV

8Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk.

KJV

8But now, O LORD, thou art our father; we are the clay, and thou our potter; and we all are the work of thy hand.