Gerelateerd aan Galaten 5:1, 13

Gerelateerd aan Galaten 5:1

2 Korinthe 3:17

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Galaten 5:13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,
Gerelateerd aan Galaten 5:1

1 Petrus 2:16

Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Romeinen 6:14

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Johannes 8:32

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Romeinen 8:2

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Galaten 2:4

Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Galaten 4:9

Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt?
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Galaten 4:31

Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

2 Petrus 2:19

Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Openbaring 3:3

Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

1 Korinthe 16:13

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Hebreeën 10:23

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Judas 1:20

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest,
Gerelateerd aan Galaten 5:1

1 Korinthe 7:22

Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer, zoals degene die als vrij man geroepen is een slaaf van Christus is.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Handelingen 15:10

Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Romeinen 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Psalmen 51:12

(51:14) Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Mattheüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Gerelateerd aan Galaten 5:1

Romeinen 6:18

en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid.
1
2
3
4
Volgende