Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Kolossensen 1:11

en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Efeze 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Johannes 15:7

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

2 Korinthe 3:4

Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Johannes 15:4

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Jesaja 45:24

‘Alleen bij de HEER, ‘zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen hem keerden zullen tot hem komen en beschaamd staan.