Gerelateerd aan Filippensen 1:6, 10

Gerelateerd aan Filippensen 1:6

1 Thessalonicensen 5:23

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Filippensen 2:13

want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Efeze 4:12

om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Hebreeën 13:20

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

1 Petrus 5:10

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Psalmen 138:8

De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

1 Korinthe 1:8

Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

2 Thessalonicensen 1:11

Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Hebreeën 10:35

Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Filippensen 1:10

zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn,
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Johannes 6:29

‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft, ‘antwoordde Jezus.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Hebreeën 12:2

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Jakobus 1:16

Geliefde broeders en zusters, vergis u niet:
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Efeze 2:4

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

2 Thessalonicensen 2:13

Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Titus 3:4

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

1 Petrus 1:2

door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

2 Thessalonicensen 3:4

De Heer geeft ons de overtuiging dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blijven doen.
Gerelateerd aan Filippensen 1:6

Filippensen 1:29

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.
1
2
3
4
Volgende