Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Jozua 1:9

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.'
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Jozua 1:7

En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Hebreeën 10:35

Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

1 Korinthe 15:58

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

1 Kronieken 28:20

Tot slot zei David tegen zijn zoon Salomo: 'Wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want God, de HEER, mijn God, staat je ter zijde. Hij zal je niet verlaten en niet van je zijde wijken zolang de uitvoering van het werk aan de tempel van de HEER niet is voltooid.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Psalmen 58:11

(58:12) Dan zegt men: 'De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.'
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Genesis 15:1

Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

2 Johannes 1:8

Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Ruth 2:12

Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen-de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.'
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Mattheüs 6:6

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

1 Korinthe 3:8

Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Hebreeën 6:10

Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Mattheüs 10:41

Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Romeinen 4:4

Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

1 Korinthe 3:14

Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

1 Korinthe 9:17

Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit vrije wil; deze opdracht is mij toevertrouwd.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Mattheüs 5:46

Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Mattheüs 5:12

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 15:7

Daniel 10:19

Hij zei: 'Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!' En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: 'Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.'
1
2
Volgende