Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6-9

Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Hebreeën 11:13

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

2 Korinthe 5:1

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Filippensen 3:20

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

2 Korinthe 5:8

We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Psalmen 27:3

Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Openbaring 1:9

Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid-ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

1 Petrus 5:1

Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Hebreeën 13:14

Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

1 Kronieken 29:15

Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Hebreeën 10:35

Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Spreuken 14:26

Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Jesaja 30:15

Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Psalmen 39:12

(39:13) Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij u te gast zoals ook mijn voorouders waren.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Psalmen 119:19

Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:6

Jesaja 36:4

De rabsake zei tegen hen: ‘Zeg tegen Hizkia: “Dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië: ‘Waarop berust toch dat vertrouwen van u?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:7

Hebreeën 11:1

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:7

2 Korinthe 4:18

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:7

Romeinen 8:24

In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:7

1 Petrus 1:8

U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:7

Hebreeën 10:38

en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof, ‘maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’
1
2
3
4
Volgende