Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Romeinen 12:17

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Romeinen 12:14

Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Spreuken 20:22

Zeg niet: 'Ik zal dat kwaad vergelden, 'wacht op de HEER, hij zal je helpen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Romeinen 12:19

Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Mattheüs 5:44

En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

1 Thessalonicensen 5:15

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Mattheüs 5:39

En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Spreuken 17:13

Als je telkens goed met kwaad vergeldt, verdwijnt het kwaad nooit uit je huis.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Lukas 6:27

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

1 Korinthe 4:12

zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het;
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

1 Petrus 2:20

Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Efeze 4:32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

1 Petrus 5:10

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:9

Mattheüs 25:34

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.