Efeze 4:32

NBV

32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

SV

32Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

KJV

32And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.