Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Jesaja 53:4

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Mattheüs 8:17

opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Romeinen 6:11

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Openbaring 22:2

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Romeinen 6:2

Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Hebreeën 9:28

Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

1 Johannes 2:29

U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Galaten 3:13

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Romeinen 6:13

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Jesaja 53:11

Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Romeinen 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

1 Johannes 3:7

Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Deuteronomium 21:22

Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, en u hangt hem na voltrekking van het vonnis op aan een paal,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Kolossensen 3:3

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Psalmen 147:3

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

Romeinen 6:7

Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

1 Petrus 4:1

Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:24

2 Korinthe 6:17

Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen
1
2
3
Volgende