Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1-2

Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Openbaring 21:8

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Efeze 5:3

Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht-deze dingen horen niet bij heiligen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Openbaring 2:21

En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Kolossensen 3:5

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht-hebzucht is afgoderij-,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Leviticus 18:8

Heb geen gemeenschap met een andere vrouw van je vader, daarmee onteer je je vader.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

1 Korinthe 6:9

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

1 Thessalonicensen 4:7

God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

1 Korinthe 6:18

Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Handelingen 15:29

onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

1 Korinthe 6:13

U zegt: 'Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.' Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Galaten 5:19

Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Handelingen 15:20

maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

1 Korinthe 5:11

Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

2 Korinthe 12:21

Ik ben bang dat God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Jeremia 2:33

Hoe goed ken je de weg naar je minnaars, zelfs verdorven vrouwen kunnen nog iets van je leren.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Amos 2:7

Ze zijn eropuit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn heilige naam te schande.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Deuteronomium 22:30

(23:1) Een man mag een vrouw die heeft toebehoord aan zijn vader niet huwen; anders schendt hij het bed van zijn vader.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

2 Korinthe 7:12

Dus ook al heb ik u geschreven, ik heb het niet gedaan vanwege hem die onrecht heeft begaan, en ook niet vanwege hem die onrecht heeft geleden. Het was mijn bedoeling dat tegenover God zou blijken hoe groot uw inzet voor ons is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Deuteronomium 27:20

“Vervloekt is eenieder die het bed van zijn vader schendt door gemeenschap te hebben met een vrouw van zijn vader.” Dan antwoordt heel het volk: “Amen.”
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:1

Ezechiel 16:51

En dan Samaria: ze heeft niet half zoveel misdreven als jij! Jouw gedrag was gruwelijker dan dat van haar; bij jou vergeleken waren je zusters rechtvaardig.
1
2
3
Volgende