Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6-12

Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

1 Korinthe 1:28

wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat w‚l iets is teniet te doen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Hebreeën 5:14

Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

2 Korinthe 4:4

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

1 Korinthe 1:18

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

1 Petrus 5:10

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Jakobus 3:15

Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Efeze 4:11

En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Filippensen 3:12

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Mattheüs 5:48

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Kolossensen 4:12

Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Jakobus 3:2

En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Job 1:1

In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Job 12:19

Priesters stuurt hij barrevoets weg en heersers brengt hij ten val.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Efeze 2:2

waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Job 12:21

Over aanzienlijken stort hij verachting uit en hij maakt de gordels van edelen los.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Psalmen 2:1

Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Psalmen 33:10

De HEER doet de plannen van volken teniet, hij verijdelt wat naties beramen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Mattheüs 19:21

Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

1 Korinthe 2:13

Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:6

Lukas 16:8

En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende