Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Jozua 1:9

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Efeze 6:13

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

1 Korinthe 15:58

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Galaten 5:1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Psalmen 27:14

Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Filippensen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

2 Thessalonicensen 2:15

Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Jozua 1:6

Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Filippensen 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Filippensen 4:1

Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

1 Petrus 5:8

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

1 Thessalonicensen 3:8

want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

Jesaja 35:4

Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

2 Timotheüs 2:3

Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

1 Korinthe 15:1

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

2 Timotheüs 4:7

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

2 Samuel 10:12

Wees sterk! Laten we onze krachten bundelen omwille van ons volk en de steden van onze God; de HEER zal doen wat hij het beste vindt.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 16:13

2 Korinthe 1:24

Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.
1
2
3
Volgende