Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:26

Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:26

Romeinen 12:15

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:26

Galaten 6:2

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:26

Hebreeën 13:3

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:26

1 Petrus 3:8

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:26

2 Korinthe 11:28

En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten.