1 Petrus 3:8

NBV

8Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

SV

8En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk;

KJV

8Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous: