Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

1 Korinthe 3:3

want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Spreuken 18:6

De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

1 Korinthe 6:1

Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen in plaats van voor de gelovigen!
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Spreuken 13:10

Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

2 Timotheüs 2:23

Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Galaten 5:20

afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

1 Korinthe 11:18

Om te beginnen: ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Genesis 27:42

Toen Rebekka vernam wat haar oudste zoon Esau van plan was, liet ze haar jongste zoon Jakob bij zich komen. ‘Luister, ‘zei ze, ‘je broer Esau zint op wraak, hij wil je vermoorden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

1 Timotheüs 6:4

is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Jakobus 4:1

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

2 Korinthe 12:20

Ik ben namelijk bang dat ik u bij mijn komst anders zal aantreffen dan ik zou wensen, en dat onze ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt. Ik ben bang voor tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Galaten 5:15

Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Genesis 37:2

Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Galaten 5:26

Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

1 Samuel 25:14

Intussen was Nabals vrouw Abigaïl door een van de knechten op de hoogte gesteld. 'David heeft uit de woestijn boden gestuurd om onze heer te groeten, 'zei hij, 'maar die is tegen hen uitgevaren.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:11

Filippensen 2:14

Doe alles zonder morren en tegenspreken,