Galaten 5:26

NBV

26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

SV

26Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

KJV

26Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.