Gerelateerd aan 1 Koningen 18:28

Gerelateerd aan 1 Koningen 18:28

Deuteronomium 14:1

Omdat u kinderen van de HEER, uw God, bent is het u niet geoorloofd als teken van rouw uw lichaam te kerven of het haar op uw voorhoofd weg te scheren.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:28

Markus 5:5

En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:28

Markus 9:22

en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:28

Micha 6:7

Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?'