Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Psalmen 38:4

(38:5) Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Psalmen 69:4

(69:5) Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden, met velen zijn mijn belagers, mijn vijanden die mij bedriegen: teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Psalmen 73:26

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Psalmen 19:12

(19:13) Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Psalmen 116:3

Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Lukas 21:26

de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Jesaja 53:6

Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Lukas 18:13

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Genesis 42:28

‘Ze hebben mijn geld teruggelegd, ‘zei hij tegen zijn broers. ‘Kijk maar, hier in mijn voerzak.’ De moed zonk hun in de schoenen en ze keken elkaar verschrikt aan. ‘Waarom doet God ons dit aan?’ zeiden ze.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Hebreeën 4:15

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

Psalmen 22:11

(22:12) Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt.
Gerelateerd aan Psalmen 40:12

1 Petrus 3:18

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.