Psalmen 120

SV

1Een lied op Hammaaloth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.
2O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.
3Wat zal U de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij U toevoegen?
4Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.
5O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.
6Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.
7Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.

KJV

1In my distress I cried unto the LORD, and he heard me.
2Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue.
3What shall be given unto thee? or what shall be done unto thee, thou false tongue?
4Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper.
5Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar!
6My soul hath long dwelt with him that hateth peace.
7I am for peace: but when I speak, they are for war.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.