Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Openbaring 22:4

en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Galaten 2:9

en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Openbaring 21:2

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Openbaring 2:17

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt."
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Openbaring 14:1

Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Jeremia 1:18

Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land: de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Hebreeën 12:22

Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn,
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Psalmen 48:8

(48:9) In de stad van de HEER van de hemelse machten, in de stad van onze God, hebben wij gezien wat wij hadden gehoord: God houdt haar voor eeuwig in stand. sela
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Jesaja 65:15

De naam die jullie nalaten wordt door mijn uitverkorenen gebruikt wanneer zij iemand vervloeken: ‘Zo zal God, de HEER, je doden!’ Maar mijn dienaren geef ik een andere naam,
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

1 Koningen 7:21

De zuilen werden opgesteld in de voorhal voor de grote zaal. De rechterzuil kreeg de naam Jachin en de linkerzuil de naam Boaz.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Galaten 4:26

Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder,
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Openbaring 2:7

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Ezechiel 48:35

De omtrek van de stad bedraagt 18.000 el. Voortaan heet de stad: 'De HEER is daar!'
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

1 Johannes 2:13

Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Efeze 3:15

die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

1 Johannes 4:4

U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Openbaring 17:14

Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Openbaring 21:10

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.
Gerelateerd aan Openbaring 3:12

Psalmen 87:3

Van u wordt met lof gesproken, stad van God. sela