Gerelateerd aan Lukas 9:51, 53

Gerelateerd aan Lukas 9:51

Markus 16:19

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Lukas 13:22

Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Lukas 17:11

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Jesaja 50:5

God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Lukas 18:31

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Handelingen 1:2

vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Handelingen 20:22

Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat,
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Johannes 13:1

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Handelingen 21:11

Hij zocht ons op, pakte Paulus’ gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: ‘Dit zegt de heilige Geest: “Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren.”’
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Johannes 16:5

Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?”
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Johannes 16:28

Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Lukas 24:51

Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

2 Koningen 2:11

En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Lukas 19:28

Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Efeze 4:8

Daarom staat er: 'Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.'
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Johannes 6:62

Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Handelingen 1:9

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Hebreeën 6:20

waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

1 Petrus 3:22

die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.
Gerelateerd aan Lukas 9:51

Lukas 12:50

Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is.
1
2
Volgende