Lukas 9:51, 53

SV

51En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.
53En zij ontvingen Hem niet, omdat Zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem.

KJV

51And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,
53And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.