Gerelateerd aan Lukas 15:4

Gerelateerd aan Lukas 15:4

Ezechiel 34:16

Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken-maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Ezechiel 34:11

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

1 Petrus 2:25

Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Mattheüs 18:12

Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Mattheüs 12:11

Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen?
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Jeremia 50:6

Mijn volk was een dolende kudde schapen, hun herders lieten hen dwalen, ze dreven hen de bergen in. Daar dwaalden ze over heuvels en bergen, ze vergaten waar hun schaapskooi was.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Psalmen 119:176

Ik dwaal rond als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, want ik vergeet uw geboden niet.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Lukas 19:10

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Ezechiel 34:31

Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid; jullie zijn mensen en ik ben jullie God-zo spreekt God, de HEER."'
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Jesaja 53:6

Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Ezechiel 34:8

Zo waar ik leef-spreekt God, de HEER -,mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen!
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Johannes 10:26

maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Lukas 13:15

Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken?
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Romeinen 2:1

Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Lukas 15:4

‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?
Gerelateerd aan Lukas 15:4

Johannes 10:15

zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.