Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Deuteronomium 16:1

Ieder jaar in de maand abib moet u voor de HEER, uw God, het pesachoffer bereiden. Hij heeft u immers op een nacht in die maand uit Egypte weggeleid.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Numeri 28:16

Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Jozua 5:10

Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Exodus 12:2

'Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Mattheüs 26:17

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Exodus 23:15

In de maand abib, de maand waarin jullie uit Egypte weggetrokken zijn, moet je op de daarvoor vastgestelde dagen het feest van het Ongedesemde brood vieren. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, zoals ik je heb opgedragen. Niemand mag dan met lege handen voor mij verschijnen.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

2 Kronieken 35:18

Sinds de dagen van de profeet Samuël was Pesach in Israël niet meer op deze manier gevierd. Geen van Israëls koningen had Pesach gevierd zoals Josia nu deed met de priesters en de Levieten en allen die uit Juda en Israël waren gekomen en de inwoners van Jeruzalem.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

1 Korinthe 5:7

Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Exodus 12:18

Van de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood eten.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Lukas 22:7

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Markus 14:12

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Exodus 13:3

Mozes zei tegen het volk: 'Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd. Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat.
Gerelateerd aan Leviticus 23:5

Numeri 9:2

'De Israëlieten moeten op de daarvoor vastgestelde tijd het pesachoffer bereiden.