Klaagliederen 3:59

NBV

59U, HEER, ziet hoe mij onrecht wordt aangedaan; verschaf mij toch recht.

SV

59Resch. Heere! Gij hebt gezien de verkeerdheid, die men mij aangedaan heeft, oordeel mijn rechtzaak.

KJV

59O LORD, thou hast seen my wrong: judge thou my cause.