Gerelateerd aan Johannes 18:10-11

Gerelateerd aan Johannes 18:10

Markus 14:47

Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hogepriester te lijf en sloeg hem een oor af.
Gerelateerd aan Johannes 18:10

Mattheüs 26:51

Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af.
Gerelateerd aan Johannes 18:10

Lukas 22:49

Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’
Gerelateerd aan Johannes 18:10

Lukas 22:33

Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’
Gerelateerd aan Johannes 18:10

Markus 14:30

Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’
Gerelateerd aan Johannes 18:10

Johannes 18:26

Maar een van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?’
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Mattheüs 20:22

Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze.
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Mattheüs 26:39

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Lukas 22:42

‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Hebreeën 12:2

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Markus 10:38

Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Johannes 12:27

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Mattheüs 26:42

Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Johannes 15:10

je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Markus 14:35

Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan.
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.
Gerelateerd aan Johannes 18:11

2 Korinthe 6:7

door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid,
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Ezechiel 23:31

Je bent de weg van je zuster gegaan; haar beker zal ik ook jou te drinken geven.
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Johannes 20:17

‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Gerelateerd aan Johannes 18:11

Efeze 6:11

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
1
2
Volgende