Gerelateerd aan Job 42:10

Gerelateerd aan Job 42:10

Deuteronomium 30:3

dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen.
Gerelateerd aan Job 42:10

Jesaja 40:2

Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Gerelateerd aan Job 42:10

Psalmen 14:7

Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als de HEER het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.
Gerelateerd aan Job 42:10

Job 8:6

als je rein bent, en rechtschapen-dan zal hij het voor je opnemen en zal de gerechtigheid weer wonen in je huis.
Gerelateerd aan Job 42:10

Job 1:3

Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten.
Gerelateerd aan Job 42:10

Psalmen 126:1

Een pelgrimslied. Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
Gerelateerd aan Job 42:10

Jesaja 61:7

De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel.
Gerelateerd aan Job 42:10

Spreuken 22:4

Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
Gerelateerd aan Job 42:10

Numeri 12:13

Toen riep Mozes luid de HEER aan: 'Ik smeek u, God, genees haar!'
Gerelateerd aan Job 42:10

Psalmen 53:6

(53:7) Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als God het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.
Gerelateerd aan Job 42:10

Psalmen 85:1

Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. (85:2) U bent uw land genadig geweest, HEER, u keerde het lot van Jakob ten goede,
Gerelateerd aan Job 42:10

Numeri 14:1

Hierop barstte het hele volk in tranen uit, heel de nacht door klonk hun gejammer.
Gerelateerd aan Job 42:10

Lukas 16:27

Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt,
Gerelateerd aan Job 42:10

1 Samuel 2:7

De HEER maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op.
Gerelateerd aan Job 42:10

Numeri 12:2

Ook zeiden ze: 'Heeft de HEER soms uitsluitend bij monde van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?' De HEER hoorde dit.
Gerelateerd aan Job 42:10

Handelingen 7:60

Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.
Gerelateerd aan Job 42:10

Handelingen 7:50

Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?”
Gerelateerd aan Job 42:10

Deuteronomium 9:20

Ik heb toen in het bijzonder voor Aäron gebeden, want ook hem wilde de HEER doden, zo groot was zijn woede.
Gerelateerd aan Job 42:10

Psalmen 126:4

Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Gerelateerd aan Job 42:10

Numeri 16:21

'Zonder je van deze menigte af, dan zal ik die in een oogwenk vernietigen.'
1
2
Volgende