Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Gerelateerd aan Jesaja 9:12

2 Kronieken 28:18

En de Filistijnen hadden aanvallen gedaan op verschillende steden in het heuvelland en het Judese gedeelte van de Negev. Ze hadden Bet-Semes, Ajjalon en Gederot, en Socho, Timna en Gimzo en de omliggende dorpen veroverd en zich daar gevestigd.
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Jesaja 5:25

Daarom ontsteekt de HEER in woede tegen zijn volk, hij heft zijn hand tegen hen op en slaat hen. De bergen beginnen te beven, de lijken liggen als vuil op straat. Maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven.
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Psalmen 79:7

want zij hebben Jakob verslonden en zijn woonplaats verwoest.
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

2 Koningen 16:6

Het was in diezelfde tijd dat koning Resin van Aram Elat weer bij zijn rijk inlijfde en de Judeeërs eruit verdreef. De Edomieten trokken Elat binnen, en ze zijn er gebleven tot op de dag van vandaag.
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Jesaja 9:17

(9:16) Daarom wil de Heer hun jongeren niet sparen, zich over hun wezen en weduwen niet ontfermen. Heel het volk is goddeloos en zondig, iedereen verkondigt dwaasheid. Maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven.
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Jesaja 10:4

In gevangenschap zullen zij zuchten, sneuvelen in de strijd. Maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven.
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Jesaja 9:21

(9:20) Manasse eet Efraïm, Efraïm Manasse, en samen storten zij zich op Juda. Maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven.
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Jeremia 10:25

Stort uw woede uit over volken die u niet kennen, over naties die uw naam niet aanroepen, want zij verslinden Jakobs volk, laten er niets van over, en zijn weidegrond verwoesten zij.’
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Psalmen 129:3

Ze trokken hun ploeg over mijn rug en maakten lange voren,
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Jeremia 35:11

Dat we nu in Jeruzalem zijn, komt doordat koning Nebukadnessar van Babylonië het land is binnengevallen. Toen besloten we uit vrees voor de legers van de Chaldeeën en de Arameeërs naar Jeruzalem te vluchten.’
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Jeremia 4:8

Hul je daarom in het zwart, weeklaag, barst uit in jammerklachten. Onstuitbaar is de brandende toorn van de HEER.
Gerelateerd aan Jesaja 9:12

Deuteronomium 31:17

Dan zal ik in toorn tegen hen ontsteken, ik zal hen aan hun lot overlaten en me van hen afkeren. Wanneer ze zo kwetsbaar zijn geworden, zullen ze ten prooi vallen aan allerlei ellende en tegenspoed. Dan zullen ze zeggen: “Deze ellende overkomt ons zeker doordat onze goden ons verlaten hebben.”