Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Jeremia 5:25

Jullie zonden hebben deze orde verstoord, welvaart bleef door jullie wandaden uit.
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Spreuken 15:29

De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Micha 3:4

Als ze dan tot de HEER om hulp roepen, zal hij hun niet antwoorden. Hij zal zijn gelaat voor hen verbergen vanwege het kwaad dat ze begaan.
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Jesaja 1:15

Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed!
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Ezechiel 39:23

en de andere volken zullen beseffen dat de Israëlieten zelf aan hun ballingschap schuldig zijn. Omdat ze mij ontrouw waren verborg ik mijn gelaat voor hen. Ik leverde hen aan hun vijanden uit, en zij vielen door het zwaard.
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Ezechiel 39:29

Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen-zo spreekt God, de HEER."'
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Deuteronomium 31:17

Dan zal ik in toorn tegen hen ontsteken, ik zal hen aan hun lot overlaten en me van hen afkeren. Wanneer ze zo kwetsbaar zijn geworden, zullen ze ten prooi vallen aan allerlei ellende en tegenspoed. Dan zullen ze zeggen: “Deze ellende overkomt ons zeker doordat onze goden ons verlaten hebben.”
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Deuteronomium 32:19

Toen de HEER zag wat u deed, bemerkte hoe zijn kinderen hem krenkten, ontstak hij in hevige toorn en zei:
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Jesaja 57:17

Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht, ik heb hen gestraft en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen.
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Jesaja 58:4

omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel.
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Jozua 7:11

Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn ban rustte. Ze hebben die gestolen, en dat ook nog eens proberen te verdoezelen door ze tussen hun eigen bezittingen te verbergen.
Gerelateerd aan Jesaja 59:2

Jesaja 50:1

Dit zegt de HEER: Waar is de scheidingsbrief waarmee ik jullie moeder heb weggestuurd? Of waar is de schuldeiser aan wie ik jullie heb verkocht? Nee, vanwege jullie zonden zijn jullie verkocht, vanwege je wandaden is je moeder weggestuurd.