Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Handelingen 19:21

Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om eerst nog naar Macedonië en Achaje te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde: ‘Als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen.’
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Handelingen 18:9

‘s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet!
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Psalmen 46:1

Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied. (46:2) God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

2 Timotheüs 4:17

Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Mattheüs 14:27

Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Mattheüs 9:2

Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Jeremia 15:19

‘Dit zegt de HEER: Als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer mijn zegsman zijn. Laat dit volk zich naar jou richten, jij mag je niet richten naar hen.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Johannes 11:8

‘Maar rabbi, ‘protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Jesaja 41:14

Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, ik zal je helpen-spreekt de HEER -,de Heilige van Israël is je bevrijder.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Handelingen 22:18

Ik zag de Heer, die tegen me zei: “Haast je en vertrek meteen uit Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis over mij aanvaarden.”
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Filippensen 1:13

Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Johannes 14:18

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

2 Korinthe 1:8

U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven,
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Jesaja 46:10

Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Romeinen 1:15

en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Handelingen 20:22

Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat,
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Handelingen 27:22

Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Handelingen 2:25

David zegt immers over hem: “Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet.
Gerelateerd aan Handelingen 23:11

Psalmen 109:31

hij staat de armen ter zijde en redt hen uit de greep van hun rechters.
1
2
Volgende