Deuteronomium 33:1

NBV

1Dit is de zegen die Mozes, de godsman, uitsprak over de stammen van Israël, voor hij stierf.

SV

1Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israels gezegend heeft, voor zijn dood.

KJV

1And this is the blessing, wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death.