Zacharia 13:8

NBV

8In heel het land-spreekt de HEER van de hemelse machten-zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen; slechts een derde deel zal worden gespaard.

SV

8En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.

KJV

8And it shall come to pass, that in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein.