Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Ezechiel 30:13

Dit zegt God, de HEER: Alle afgoden zal ik vernietigen, de nietswaardige goden van Memfis laat ik verdwijnen, Egypte zal zonder vorst zijn. Er zal angst heersen in het hele land.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Psalmen 114:3

De zee zag en vluchtte, de Jordaan trok zich terug,
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Jesaja 19:5

Het water van de zee zal verdampen, de Nijl loopt leeg en valt droog.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Jesaja 14:25

Ik breek de Assyrische heerschappij over mijn land, ik verbrijzel Assyrië op mijn bergen. Mijn volk wordt van zijn juk bevrijd, zijn last wordt van hun schouders genomen.’
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Jesaja 51:10

Was u het niet die de zee drooglegde, het water in de diepte, die een weg baande op de bodem van de zee waarover het verloste volk kon gaan?
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Exodus 14:21

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet,
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Ezra 6:22

Ze vierden vrolijk het feest van het Ongedesemde brood, zeven dagen lang, want de HEER had hen met vreugde vervuld: hij had de koning van Assyrië op andere gedachten jegens hen gebracht, zodat de koning hen krachtig steunde bij het werk aan de tempel van God, de God van Israël.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Micha 5:5

(5:4) en hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Jozua 3:15

Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld-de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers-,
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Ezechiel 29:14

Ik zal hun lot ten goede keren en hen terugbrengen naar Patros, het land van hun oorsprong. Daar zullen ze een onbeduidend koninkrijk vormen.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Psalmen 114:5

Waarvoor, zee, neem je de vlucht, Jordaan, trek jij je terug?
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Psalmen 77:16

(77:17) Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven, een huivering trok door de oceanen.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Jesaja 11:15

Dan zal de HEER de zeearm van Egypte splijten; de Eufraat bedwingt hij met zijn machtige adem, hij slaat het water uiteen in zeven beken waar men droogvoets door kan gaan.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

2 Koningen 2:14

Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit: 'Waar is de HEER, de God van Elia?' Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

2 Koningen 2:8

Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Jesaja 43:2

Moet je door het water gaan-ik ben bij je; of door rivieren-je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan-het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Zefanja 2:13

Hij zal zijn hand uitstrekken naar het noorden, Assyrië te gronde richten, Nineve tot een wildernis maken, dor als een woestijn.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Exodus 14:27

Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Openbaring 16:12

De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten.
Gerelateerd aan Zacharia 10:11

Psalmen 66:10

U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver,
1
2
Volgende