Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Openbaring 6:4

Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Zacharia 6:2

Voor de eerste wagen waren voskleurige paarden gespannen, voor de tweede zwarte,
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Zacharia 13:7

Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb-spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Jesaja 55:13

Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Jesaja 41:19

Ik plant in de woestijn ceder en acacia, mirte en olijf, en ik laat in de wildernis den, kamperfoelie en cipres opschieten.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Daniel 2:19

Het mysterie werd aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Psalmen 45:3

(45:4) Gord uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Openbaring 2:1

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: "Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft:
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Jesaja 63:1

‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft?’ Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machte is te redden.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Genesis 20:3

Maar ‘s nachts verscheen God in een droom aan Abimelech en zei tegen hem: ‘Je bent ten dode opgeschreven omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald: ze is getrouwd.’
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Jozua 5:13

Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: 'Hoor je bij ons of bij de vijand?'
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Daniel 7:13

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

1 Koningen 3:5

Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. 'Vraag wat je wilt, 'zei God, 'ik zal het je geven.'
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Openbaring 19:19

Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Job 4:13

in de verontrustende visioenen van de nacht, die de mensen dompelt in een diepe slaap.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Jesaja 57:15

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid-heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Hooglied 6:2

Mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn balsemtuin beneden. Daar wil hij weiden, daar wil hij lelies plukken.
Gerelateerd aan Zacharia 1:8

Hooglied 2:16

Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij weidt tussen de lelies.